0 produktów    0 PLN
KASY FISKALNE
DRUKARKI FISKALNE
AKCESORIA DO KAS
KOMPUTERY
NOTEBOOKI
PODZESPOŁY KOMPUTER.
PERYFERIA KOMP.
Domex.waw.pl: / Warunki serwisu
Warunki serwisu

Szczegółowe warunki działania serwisu firmy DOMEX:

Serwis firmy DOMEX zwany dalej serwisem świadczy usługi serwisowe zarówno gwarancyjne jak i pogwarancyjne dla sprzętu zakupionego w firmie DOMEX jak i sprzętu klienta. 

 1. Przyjmowanie sprzętu do serwisu
  Sprzęt do serwisu dostarcza klient na własny koszt lub osobiście. Istnieje możliwość przyjęcia sprzętu do serwisu bezpośrednio u klienta ale jest to usługa dodatkowa i pobierana jest za to opłata transportowa w wysokości 30 zł netto na terenie Warszawy)
  Sprzęt powinien być dostarczony z kompletem sterowników i oprogramowania, bez żadnych dodatkowych akcesoriów ( w przypadku konieczności zostawienia dodatkowych rzeczy jak kable , zasilacze itp. Powinno to zostać odnotowane na zgłoszeniu serwisowym)
  Klient podpisując zgłoszenie serwisowe przyjmuje warunki naprawy oraz potwierdza ze sprzęt oraz oprogramowanie jest jego własnością lub jest osoba upoważnioną do dysponowania nim.
  Serwisanci firmy DOMEX zobowiązani są do zachowania szczególnej staranności w zachowaniu danych klienta oraz dyskrecji w stosunku do ich zawartości jednak w żadnym stopniu nie odpowiadają za dane na nich zawarte oraz za ich ewentualną utratę.
  Podczas przyjmowania sprzętu do serwisu wystawiane jest „Zgłoszenie Serwisowe” , część tego zgłoszenia „kwit serwisowy „ otrzymuje klient jako potwierdzenie zostawienia sprzętu do naprawy. Klient zobowiązany jest do posiadania tego kwitu przy odbiorze sprzętu z naprawy.
  W zgłoszeniu serwisowym klient powinien jak najszczegółowiej opisać usterkę oraz oczekiwania co do naprawy.
  W przypadku napraw gwarancyjnych dostarczony sprzęt powinien być kompletny i posiadać fabryczne opakowanie, powinien być zaopatrzony w oryginalną gwarancję producenta jeżeli takowa była wydana (co powinno być odnotowane na dowodzie zakupu) oraz dowód zakupu
   
 2. Naprawa
  Naprawa odbywa się w kolejności przyjęć a wyjątkiem usługi EXPRESS. Naprawa dokonywana jest na miejscy w serwisie firmy z wyjątkiem uzasadnionych przypadków gdy zachodzi konieczność skorzystania z pomocy serwisów współpracujących. Termin naprawy nie powinien przekraczać 21 dni roboczych z wyjątkiem napraw gdzie niezbędne jest oczekiwanie na części zamienne. 
   
 3. Koszty naprawy
  Wycena naprawy wykonywana jest na podstawie cennika usług serwisowych lub indywidualnie ustalana z klientem, jeżeli koszt naprawy miałby przekroczyć 100 zł netto w przypadku sprzętu komputerowego i 200 zł netto w przypadku notebooków bezwzględnie musi być to uzgodnione i zaakceptowane przez klienta.
  Klient ma prawo do szczegółowego wykazu części i robocizny jaka została użyta w celu usprawnienia jego sprzętu.
  W przypadku rezygnacji klienta z naprawy zostanie pobrana opłata diagnostyczna w wysokości 30 zł netto.
  Jeżeli klient nie chce naprawiać sprzętu tylko chce poznać diagnozę usterki musi to jednoznacznie zgłosić przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu. 
   
 4. Odbiór sprzętu z naprawy
  Sprzęt z naprawy odbiera klient osobiście lub jest odwożony pod wskazany adres (za co pobierana jest dodatkowa opłata transportowa w wysokości 30 zł netto na terenie Warszawy).
  Klient ma prawo zapoznać się z zakresem naprawy oraz sprawdzić działanie sprzętu na stanowisku wydawania w obecności serwisanta.
  Klientowi przysługuje 30 dniowa gwarancja na naprawę oraz pełna 12 miesięczna gwarancja na nowe części użyte do naprawy.(wyjątek stanowi usługa instalacji oprogramowania która nie podlega gwarancji, działanie oprogramowania sprawdzane jest obligatoryjnie przy wydawaniu sprzętu, ewentualne zastrzeżenia do działania zainstalowanych programów przyjmowane są w toku indywidualnym)
  Klient bezwzględnie zobowiązany jest do odbioru naprawionego sprzętu najpóźniej do 30 dni od daty jego przyjęcia. (wyjątek stanowi odbiór sprzętu oczekującego na części zamienne lub indywidualne uzgodnienia z kierownikiem serwisu)
  Za sprzęt pozostawiany powyżej 30 dni naliczana zostanie opłata magazynowa w wysokości 5 zł dziennie
  Firma DOMEX zastrzega sobie prawo do utylizacji sprzętu klienta nie odebranego z naprawy po upływie 90 dni od daty zgłoszenia.
   
 5. Kontakt Klient – Serwis
  W celu sprawnej i szybkiej naprawy wskazany jest dobry kontakt klienta z serwisem, na kwicie serwisowym który otrzymuje klient podczas przyjęcia sprzętu do serwisu widoczny jest numer naprawy na który klient powinien się powoływać podczas kontaktu z serwisem oraz dane kontaktowe
  SERWIS nie ma obowiązku powiadamiania o zakończonej naprawie, monitorowanie naprawy leży po stronie klienta który w ustalonym terminie kontaktuje się serwisem w celu ustalenia terminu odbioru naprawionego sprzętu. Wyjątek stanowią naprawy które z jakiś przyczyn przedłużą sie powyżej 21 dni roboczych oraz naprawy których koszt przekroczy 100 zł netto lub 200 zł netto dla notebooków, w takich przypadkach serwis zobowiązany jest bezwzględnie powiadomić o tym fakcie klienta.
  W przypadku zagubienia kwitu serwisowego, sprzęt może być wydany na podstawie dowodu osobistego i oświadczenia klienta, pobierana jest jednak dodatkowa opłata w wysokości 20 zł netto
© 2008 DOMEX - Serwis komputerowy Warszawa: komputery, notebooki, peryferia, kasy fiskalne. Odzwiedzin: 2012 Online: 1
Projekt & cms: www.zstudio.pl