0 produktów    0 PLN
KASY FISKALNE
DRUKARKI FISKALNE
AKCESORIA DO KAS
KOMPUTERY
NOTEBOOKI
PODZESPOŁY KOMPUTER.
PERYFERIA KOMP.
Domex.waw.pl: / Gwarancja
Warunki gwarancji
 1. firma „DOMEX” zapewnia sprawne działanie każdego  urządzenia lub komputera zakupionego w naszej firmie  przez okres:
  • komputery - 60 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży  i przedłużany automatycznie o czas trwania naprawy.
  • Inne urządzenia lub podzespoły – 12 lub 24 miesiące co powinno być odnotowane na dokumencie zakupu
 2. Dokumentem stanowiącym podstawę gwarancji jest dokument zakupu (faktura lub paragon) w przypadku wydania gwarancji producenta ( co powinno być odnotowane na fakturze) również oryginał takiej gwarancji
 3. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie wyłącznie przez serwis „DOMEX” w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do sprzedawcy.
 4. Opakowanie, dyskietki z oprogramowaniem oraz instrukcje i specyfikacje techniczne stanowią integralną część sprzętu objętego gwarancją przez firmę „DOMEX”.  Niedostarczenie tych elementów  z reklamowanym sprzętem uniemożliwia wykonanie naprawy przez gwaranta i oznacza zwolnienie go ze zobowiązań gwarancyjnych.
 5. Sprzęt jest dostarczany do i odbierany z serwisu na koszt nabywcy (nie wysyłamy naprawionego sprzętu drogą pocztową).
 6. Świadczenia z tytułu gwarancji przysługują Nabywcy wyłącznie na skutek wady tkwiącej w sprzedawanym towarze. Gwarant będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli okaże się, że stwierdzone wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedanym towarze, a w szczególności na skutek:
  • normalnego zużycia sprzętu  (w szczególności zużycia głowic drukarek ),
  • samowolnego dokonywania napraw, przeróbek lub wymiany podzespołów,
  • dokonania napraw poza serwisem „DOMEX-u”,
  • zerwania założonych plomb,
  • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, kontaktu z cieczami,
  • eksploatacji urządzeń (które tego wymagają) bez uziemienia zasilacza,
  • usunięcia lub naruszenia numerów fabrycznych,
  • używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • zużycia baterii,
  • zabrudzenia głowic w stacjach dysków,
  • montaż lub demontaż kabli połączeniowych w czasie pracy urządzenia.
 7. Firma „DOMEX” nie odpowiada za dane znajdujące się na nośnikach pamięci masowej.
 8. Firma „DOMEX” uznaje reklamację na zakupiony sprzęt , z tytułu błędnie działającego oprogramowania tylko LICECJOWANEGO instalowanego z oryginalnych nośników.
 9. Przeglądy okresowe będące podstawą przedłużenia gwarancji na komputer powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 365 dni i są płatne:
  • I przegląd po 12 m-cach – 50 zł (netto)
  • II przegląd po 24 m-cach – 50 zł (netto)
  • III przegląd po 36 m-cach – 100 zł (netto)
  • IV przegląd po 48 m-cach – 100 zł (netto)
 10. Instalacja systemu i sterowników nie jest usługą gwarancyjną i wykonywana jest odpłatnie.
 11. W przypadku gdy reklamacja nie jest uzasadniona firma „DOMEX” pobiera opłatę za dokonanie przeglądu i ekspertyzy.
© 2008 DOMEX - Serwis komputerowy Warszawa: komputery, notebooki, peryferia, kasy fiskalne. Odzwiedzin: 2012 Online: 1
Projekt & cms: www.zstudio.pl